Pratite Halal Oazu na:

1. Prihvatanje uslova

Cijenjeni posjetioci i korisnici servisa halaloaza.ba molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja. Korištenjem i posjećivanjem stranice www.halaloaza.ba podrazumijeva se da svjesno prihvatate ove Uslove korištenja, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

2. Privatnost

Pogledajte sekciju Politika Privatnosti.

3. Autorska prava

Podaci na halaloaza.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini. Autorska prava koja se odnose na halaloaza.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju halaloaza.ba te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Dizajn web sajta, tekstovi i navodi na web sajtu www.halaloaza.ba su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača halaloaza.ba, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, loga itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava. Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu halaloaza.ba, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. halaloaza.ba se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na halaloaza.ba. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

4. Korisnički komentari

Halal Oaza se ograđuje od svih komentara nastalih od strane korisnika stranice. Svaki komentar koji krši bilo kakvo pravo drugog korisnika, treba biti prijavljen našoj korisničkoj podršci.

5. Rezervacije

Ponude na platformi halaloaza.ba mogu biti rezervisane putem dvije opcije. Prva opcija je zahtjev za rezervaciju putem koje korisnik šalje informacije o datumima i broju osoba. Ovo ne znači da je rezervacija izvršena, nego samo da je poslan zahtjev za rezervaciju kako bi se provjerila dostupnost ponude. Druga opcija je putem direktne poruke vlasniku ponude klikom na dugme Pošalji poruku. Obje opcije su dostupne na samoj ponudi. Rezervacije mogu biti odobrene ili otkazane od strane vlasnika. Halal Oaza nije odgovorna za bilo kakve sporove nastale između ponuđača i potraživača kao ni za same rezervacije, nego je tu samo da spoji iste.

6. Oglasni prostor

Web sajt halaloaza.ba treba shvatiti kao virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača halaloaza.ba (kao što bi to bila oglasna ploča ili neki oglasni printani sajt), na kojem halaloaza.ba nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude pružanje usluga i/ili potražnju usluga sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih navoda, iz objavljene ponude/oglasa. Sve objave, ponude, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili linkani sa web sajta su isključiva odgovornost registriranog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču. halaloaza.ba je vlasnik virtualnog prostora www.halaloaza.ba i u tom smislu samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika, što uključuje mogućnost pojave više različitih reklama na pojedinačnoj display oglasnoj poziciji drugog oglašivača u skladu sa različitim paketima oglasnih usluga halaloaza.ba i zvaničnom cjenovniku.

7. Sadržaj

Halal Oaza ne garantuje:

 • tačnost, potpunost i/ili istinitost usluga ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih usluga
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice halaloaza.ba sve vrijeme.

8. Odgovornost

Halal Oaza se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • korištenja stranice
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice
 • informacija na stranici
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici
 • postupaka korisnika
 • korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime halaloaza.ba
 • korištenja stranica koje nisu pod domenom www.halaloaza.ba, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime halaloaza.ba, kopirajući stranicu www.halaloaza.ba vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu.
 • stranica povremeno može biti nedostupna radi različitih tehničkih poteškoća.